V. SMART, SUSTAINABLE AND SAFE CITIES CONFERENCE PROGRAM

V. SMART, SUSTAINABLE AND SAFE CITIES CONFERENCE 2020

 

Programterv / Preliminary Program

 

 

ELEKTROMOS AUTÓK SZÁMÁRA NAPELEMES TÖLTŐÁLLOMÁS A VÁROSI KÖRNYEZETBEN

SOLAR PHOTOVOLTAIC POWER STATION FOR THE ELECTRIC CAR CHARGING IN THE URBAN AREA

Ben Eddine Hanane, Dr. Kovács Tünde Anna, Dr. Nyikes Zoltán

Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola

Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar

Manapság az elektromos autók mindenki számára elérhetők a piacon. Az elektromos autók számának növekedését gátolja az elektromos autók töltőállomásainak korlátozott száma és a hosszú töltési idő. Felmerül az energiaforrás eredetének kérdése is, mivel az elektromos autók használatának célja a városok tisztább környezetének és levegőjének az elérése. A zöld közlekedést szolgáló energiaforrásnak megújuló energiaforrásnak kell lennie. A napenergia ingyenes, zöld és megújuló energia. A tanulmány a napenergia hasznosítású, elektromos autó töltőrendszer létrehozását mutatja be városi környezetben.

 


A LORAWAN TECHNOLÓGIA KIHÍVÁSAI SMART CITY MEGOLDÁSOKBAN

CHALLENGES OF LORAWAN TECHNOLOGY IN SMART CITY SOLUTIONS

Borsos Döníz, Prof. Dr. Berek Lajos

Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola

A smart city megvalósítások esetében több olyan technológiai alkalmazási szükséglet is kiemelhető, ahol kisméretű adatok átvitele mellett nagy távolságokat kell áthidalni. Ezek lehetnek például az energiafogyasztás monitorozása, az okos hulladékgazdálkodás, a forgalom monitorozása és nyomkövetés, az okos parkolórendszerek, a közvilágítás monitorozása és akár különböző meghibásodások detektálása is. A problémára a LoRaWAN technológia felhasználása jó megoldás lehet. Jelen tanulmány e technológia alkalmazásának kihívásait tárja fel.

 


AZ ÁLLAM SZEREPE AZ OKOS VÁROS KRITIKUS INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRÁINAK VÉDELMÉBEN

THE ROLE OF STATE IN PROTECTING THE CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE OF SMART CITY

Sági Gábor, Dr. Muha Lajos

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai Műszaki Doktori Iskola

Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola

Az okos városok információs infrastruktúráinak védelme elengedhetetlen feltétel az okos város modell széleskörű elterjedésének és hosszú távú fenntarthatóságának érdekében. Ugyanakkor a jelenlegi jogszabályi feltételek nem, vagy csak részben határozzák meg az egyes szereplők feladatát, felelősségét, illetve az állam szerepét. A tanulmány az állam és az állami szereplők lehetőségeit taglalja a hatékony kibervédelmi képesség kialakítása érdekében az alapinfrastruktúra terén is és a rá épülő szolgáltatások terén egyaránt.

 


A TÖBBLETINFORMÁCIÓ ENERGETIKAI JELENTŐSÉGE

THE ENERGY IMPORTANCE OF ADDITIONAL INFORMATION

Albininé Budavári Edina, Prof. Dr. Rajnai Zoltán

Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola

Az okos város modell elengedhetetlen alapja az infokommunikációs infrastruktúra, mely az információ tárolásával, feldolgozásával, továbbításával kapcsolatos rendszerek megvalósítását biztosítja. Az információ továbbításakor legtöbbször nem csak a szükséges információ kerül átadásra, hanem a küldő fél szándékától függetlenül többlet információ is megjelenik. Jelen tanulmány a többlet információ gyakorlati megjelenésében az energetikai aspektust taglalja.

 


A KATASZTRÓFAVÉDELMI DRÓNOK VEZÉRLÉSE ÉS ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE 5G-S HÁLÓZATON KERESZTÜL

DISASTER PROTECTION DRONES CONTROL AND APPLICATION THROUGH 5G NETWORK

Hell Péter

Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola

2020-ban már Magyarországon is igénybe lehet venni az 5G-s hálózat előnyeit. A korábbi 4G hálózaton megszokott sávszélesség többszörösére növelése és a válaszidő lecsökkenése lehetővé teszi a valós idejű drónvezérlést és nagymennyiségű adatok, videók átvitelét. Az 5G-s vezérlés biztosítja a drón és drónpilóta közötti „korlátlan” hatótávolságot. A katasztrófavédelemben napjainkban is használnak drónokat felderítési célokra, de az 5G-s hálózat lehetőséget biztosít majd, hogy egyéb életvédelmi feladatokra is lehessen alkalmazni ezeket az eszközöket.

 


WI-FI 6 ALKALMAZÁSA IOT KÖRNYEZETBEN

WI-FI 6 APPLICATION IN IOT ENVIRONMENT

Dr. Illési Zsolt, Dr. Varga Péter János

Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Az intelligens városok IoT eszközeinek vezeték nélküli kommunikációs megoldása kapcsán mindenki az 5G-s hálózati technológiára gondol elsőként. E mellett azonban nem elhanyagolható az a tény, hogy már elérhető az új vezeték nélküli hálózati megoldás, amely a 802.11ax szabványra épül. Az eddigi vezeték nélküli hálózati megoldások 250 eszköz kapcsolatának kezelését tették lehetővé egyidejűleg egy routeren keresztül. Ezzel szemben az új technológia révén akár 1024 IoT eszköz képes egy routerhez kapcsolódni egyszerre. Így akár az okos otthonokban elhelyezett nagy mennyiségű IoT eszközök kezelése is megoldhatóvá válik.

 


ASSESSING THE SUSTAINABILITY OF TRANSPORTATION AS CRITICAL INFRASTRUCTURE: A PREDICTION MODEL FOR ENVIRONMENTAL DIMENSIONS USING JORDAN AS A CASE STUDY

Malak Shatnawi, Prof. Dr. Rajnai Zoltán

Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola

Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

Sustainable development, for various sectors, aims to achieve balance between several objectives, maintaining the environmental, economic, and social dimensions to allow development to continue invariably over time. The planning processes for sustainability to improve civilization and urban development must include urban infrastructure and transportation since they are the major sectors that provide a continual flow of goods, materials, products, services, and information to improve living conditions and protect a country’s defence, economic viability, prosperity, awareness, safety, and security. The right transportation mode will allow the provision of good levels of service, thus increasing the satisfaction of current and future potential users. The development of sustainable transportation infrastructure is key in modern societies. If the sustainable transportation system is well planned and managed in developing countries, it will improve and facilitate living conditions in a way that is compatible with the next generation’s needs and will facilitate progress, prosperity, environmental, social, and economic welfare; if it is not well planned, it will hinder such progress. This paper aims to assess sustainability dimensions for transportation as a critical infrastructure in terms of social, economic, environmental, technology, and energy aspects, with emphasis on environmental aspects. Measures of performance indicators for each dimensional goal, based on the data and statistical findings, are developed. The study uses models, an analytical descriptive style, and a methodology based on previous studies and also uses secondary data sources. Recommendations for enhancing transportation sustainability and potential reforms are proposed that can be applied to Jordan and generalized for other developing countries with similar circumstances.

 


VÁROSÉPÍTÉS ÉS FEJLESZTÉS, AVAGY AZ OKOSVÁROS BIZTONSÁGI KÉRDÉSEI II.

URBAN BUILDING AND DEVELOPMENT - SMART CITY SECURITY ISSUES

Dr. Pető Richard

Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

A cikksorozat vizsgálja az okosépület, okostelepülés-város építése során felmerülő biztonsági kockázatokat. A problémák és kockázatok vizsgálata több szempontrendszer szerint történik, attól függően, hogy mi az adott szakterület célja. A cikk nem tér ki a konkrét megoldási lehetőségekre, de javaslatokat fogalmaz meg a kockázatok kezelésére.

 


HALLGATÓI JELENLÉTI ÍV KÉSZÍTÉSE BIZTONSÁGI KAMERÁK ÁLTAL AZ OKOS VÁROS RÉSZEKÉNT

COMPOSITION OF AN AUTOMATED ATTENDANCE REGISTER OF STUDENTS BY SECURITY CAMERAS, AS PART OF A SMART CITY

Dr. Bálint Krisztián

Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola

Az okos város részeként a hallgatók biztonságának a megóvása nélkülözhetetlen. A kutatás célja, hogy megoldást találjon arra, hogy hogyan lehetne a biztonsági kamerákat olyan hozzáadott tudással ellátni, amelyek nagyban megkönnyítenék az iskolai adminisztrációt, illetve a biztonságra is pozitívan hatnának ki. Mivel a biztonsági kamerák megfigyelésre lettek kifejlesztve, ezért ezeket a képességeket ajánlatos továbbfejleszteni. A folyósókon, illetve a tantermekbe elhelyezett kamerák lehetőség függvényében kepések arcérzékelésre, arcfelismerésre, valamint emberszámlálásra. Ezeket a megoldásokat ajánlatos lenne kibővíteni jelenléti ív készítési funkcióval is. Mivel a kamera képes felismerni a hallgatót, ezért akár jelenléti ívet is készíthetne arról, hogy ki az, aki rendszeresen látogatja a tanórákat, illetve ki az, aki nem? A kapott adatokat a rendszer meghatározott időközönként elküldené a tanároknak. Jelenléti ív készítése a beléptetőrendszerek kiváltsága, ez azonban az oktatási intézményekben nem kényelmes. A hallgatók passzív azonosítására feltételezhetően a kamerarendszer a megfelelőbb választás, mivel ebben az esetben nincs szükség aktív közreműködésre.

 


FELHŐELMÉLET ALKALMAZHATÓSÁGA AUTONÓM JÁRMŰVEK ESETÉBEN

APPLICABILITY OF CLOUD THEORY TO AUTONOMOUS VEHICLES

Albini Attila, Prof. Dr. Rajnai Zoltán

Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola

Az okos város koncepció egyik indikátora az okos mobilitás. A megvalósulás folyamán a mozgó egyedek önálló döntéseken alapuló mozgásra képesek. Ennek feltételei többek között az érintett rendszerelemek magas rendelkezésre állása, valós idejű feldolgozóképessége, egymás közti gyors kommunikációja is. E tanulmány célja a felhőelméleti lehetőségek vizsgálata az okos mobilitás kapcsán.


OKOS MOBILITÁSI MEGOLDÁSOK AZ OKOS VÁROSBAN

SMART MOBILITY SOLUTIONS IN SMART CITIES

Prof. Dr. Mester Gyula

ORCID: 0000-0001-7796-2820

NextTechnologies Ltd. Complex Systems Research Institute

Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola

Smart Mobility Solutions in Smart Cities is not only a development but a revolution itself. These days, it seems like everyone is building their own electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft. A flying electric car in the smart cities is a type of personal air vehicle that provides door-to-door transportation by both ground and air. Many prototypes have been built in the last years using a variety of flight technologies and some have true VTOL performance. Volocopter is the electric air taxi pioneer leading the way in building up the ecosystem for urban air mobility. VoloCity the air taxi for the smart city. The VoloCity will become the first commercially licensed Volocopter, developed according to the high standards and requirements of the European Aviation Safety Agency (EASA). The intensive testing programme has shaped the innovative design and outstanding overall performance of the VoloCity. Quiet, safe, and comfortable, the VoloCity engenders Urban Air Mobility. Lilium is developing a revolutionary on-demand air taxi service that is powered by the all-electric, vertical take-off and landing Lilium Jet. Lilium, a Munich-based startup building their own urban air mobility electric vehicles. Lilium will look to use its jet in an air taxi service ferrying people around cities. Terrafugia is a leader of the Mobility Revolution. They are executing a multi-step strategy to make air transportation a part of everyday travel. Terrafugia have a flying road electric vehicle. Terrafugia announced the TF-X, a plug-in hybrid tilt-rotor vehicle that would be the first fully autonomous flying car. Hyundai will make flying cars for Uber’s air taxi service S-A1. The five-person vehicle will have a cruising speed of 290 km/h and a cruising altitude of around 300–600 meters above ground. By using smaller, electric-powered rotors, the vehicle will produce less noise than a combustion engine helicopter, which is crucial for smart cities worried about noise pollution. Hyundai is ready to transform the way we move around cities. Hyundai’s aerial taxi would be able to take off and land vertically, accommodate four passengers and cruise at up to 322 km/hour, fully electric with a range of 96 km. Hyundai and Uber team up to debuted new flying taxis at CES 2020. Uber is working on a flying car with Hyundai, the first automaker to buy into Uber's dream for a network of air taxis dotting the skies of major cities.

Gyula Mester, Aleksandar Rodic, Damir Sostaric, Josip Stepanic, Jelena Pisarov, Attila Albini, Zoran Balkic, Dalma Zilahy, László Ady, César Bautista, Ivona Ninkov, Marko Vukobratovic, Self-Driving and Flying Robotic Cars 2020, VIPSI Conference 2020 (VIPSI 2020), 29 December 2019 to 2 Januar 2020, Hotel Splendid, Bečići, Montenegro.
https://www.volocopter.com/en/, accessed 10th January 2020.
https://lilium.com/, accessed 10th January 2020.
https://terrafugia.com/, accessed 10th January 2020.
https://www.cnet.com/roadshow/news/hyundai-flying-car-ces-2020/, accessed 10 January 2020.


PSZICHÉS TÉNYEZŐK AZ ÖNVEZETŐ ROBOT AUTÓK ALKALMAZÁSAKOR

Dalma Zilahy

A tanulmány az önvezető robot autók használta felé vezető pszichés utat tárja fel a témában született kutatásokat alapján. A humán tényezők mentális működése nagymértékben befolyásolja az önvezető robot autók jövőbeli használatát az okos városokban. Az önvezető robot autók napi szinten történő alkalmazásához az okos városokban el kell nyerni felhasználók bizalmát. Az elfogadásukhoz meg kell érteni az önvezető robot autók működésével kapcsolatos humán elvárásokat. Az önvezető robot autókra történő átálláshoz és használathoz körül kell járni a technológiai, biztonsági, gazdasági, jogi, és társadalomtudományi kérdéseket. Végül kutatások széles skálája alapján összegzem, hogy melyek azok az információk, melyek az önvezető robot autók alkalmazását segíthetik.

 


DEMOGRÁFIAI SOKKOK GAZDASÁGI HATÁSAI A NYUGDÍJBIZTONSÁGRA

THE ECONOMIC IMPACT OF DEMOGRAPHIC SHOCKS ON PENSION SECURITY

Zsolt Szabó

Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola

2050-re a világ teljes népességének 70%-a él majd városokban. A huszadik század fordulóján ez a szám még csak 13% volt. Ez azt jelenti, hogy minden évben New York lakosságának hétszeresével gyarapítjuk bolygónk városi népességét. A világ vízfogyasztásának emelkedése szintén jelentős: az elmúlt száz évben hatszorosára nőtt, mely duplája a lakosság növekedési ütemének. Mindannyiunknak szembe kell néznie azzal a kihívással, hogy ez a rengeteg ember hogyan élhet együtt szervezetten, hatékonyan, hogyan juthat hozzá a megfelelő típusú és minőségű szolgáltatásokhoz.  Az Európai Unió tagállamait veszélyeztető társadalmi változások egyik legjelentősebbike a népesség nagyfokú öregedése, és ennek jelenlegi és várható hatása a gazdaságokra és az állampolgárok nyugdíjbiztonságára. Számtalan kutatás bizonyítja, hogy az állami nyugdíj nem lesz elegendő mértékű ahhoz, hogy a nyugdíjas korú kiadásokat teljes mértékben fedezze. Előreláthatólag a nyugdíjszínvonal megfelelő szinten való tartásához az állami nyugdíj mellett gondoskodni szükséges valamilyen nyugdíj célú megtakarításról. A tanulmány három részből áll. Első része az Európai Unió népességének jelenlegi és jövőbeni alakulását mutatja be demográfiai és statisztikai adatok alapján, és ennek gazdasági hatásait az állami nyugdíjak alakulására. A második rész a pénzügyi megtakarítások formáit és lehetőségeit ismerteti, különös tekintettel a nyugdíj-megtakarítások lehetőségeire. A harmadik része az ,,Öngondoskodás szerepe életünkben” című kutatási projekt eredményeit mutatja be.

By 2050, 70% of the world's population will live in cities. At the turn of the twentieth century, this figure was only 13%. This means that every year, the population of the New York population increases the urban population of our planet seven times. The increase in world water consumption is also significant: it has grown sixfold over the past hundred years, which is twice the population growth rate. All of us have to face the challenge of how this many people can live together, efficiently, how to get the right type and quality of services. One of the most significant societal changes that threaten the Member States of the European Union is the high aging of the population and its present and expected impact on economies and the pension security of citizens. Numerous studies prove that the state pension will not be enough to cover retirement spending altogether. It is anticipated that maintaining a retirement level at an appropriate level will require some pension savings in addition to the state pension. The study consists of three parts. The first section presents the present and future trends of the European Union's population on the basis of demographic and statistical data and its economic impact on the development of public pensions. The second section presents the forms and possibilities of financial savings, with particular regard to the possibilities for pension savings. The third part presents the theoretical basis of the research project "The role of self-care in our life" and the related questionnaire behavior in the field of economics research.

 


AZ OKOS VÁROS SEGÉLYHÍVÓ KÖZPONTJA

EMERGENCY CALL CENTRES IN SMART CITIES

Hajdu Beáta

Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola

A XXI. század egyik legrelevánsabb, permanensen felszínen tartott kérdésköre a biztonság megteremtése. Kiindulva a saját biztonsági szükségleteinkből mellyel része vagyunk nemzetünk, majd a földrészünk, tágabb értelemben a teljes „földi” élet biztonsági kihívásainak, nehéz azon koncepcionális megoldást megtalálni, melyekkel választ tudunk adni az egyes elvárásokra. Az említett elvárások a jövőben is, ahol már „okos városok” fognak lakhelyéül szolgálni a társadalomnak, fokozott figyelmet fognak érdemelni. A személybiztonsághoz, a káresemények lehetséges elkerüléséhez, a bajbajutottak megmentéséhez úgy, mint a mai életben szükségszerű egy „csatorna”, melyeken az állampolgárok jelzéseket irányíthatnak a szakemberekhez – tehát létfontosságú a jövőben is egy segélyhívó központ kivitelezése. Jelen tudásunkat, lehetőségeinket, fantáziánkat ötvözve kell arra iránymutató vázlatot készíteni, hogy a jövőben egy „okos városban” milyen támogató egységeket – rendszereket tudnak majd kamatoztatni, a segélyhívó központ humán erőforrásai annak érdekében, hogy csak a tényleges rendellenesség elhárításához irányítsák ki a tevőleges a szolgálatokat. A mai korból akár illúziónak is tűnhet a vázlat, mert nincs arra rálátásunk, hogy milyen is lesz valójában és mikor is születik meg az első „igazi okos város”. Személyenként, írónként, tervezőként mindenkinek más és más elképzelése van arról, hogy milyen eszközökkel lesz lehetőségük gazdálkodni az „okos város” lakóinak. A témához korrelálva eszközként tekintendő a humán erőforrás, az objektum, a kritikus infrastruktúra, a szoftver rendszer, a hardver kialakítás és a kibertér, illetve a mozgósítható géppark.

One of the most relevant and permanently resurfacing issues of the 20th century is the creation of security. Starting from our own security needs, with which we are a part of our nation, our continent, and in the broader sense, of the security challenges of all "terrestrial" life, it is difficult to find a conceptual solution to respond to individual expectations. The aforementioned expectations will be worthy of further attention in the future when "Smart Cities" will serve as a residence for society. As in today's life, there is a necessity for a "channel" through which citizens can send alarms to professionals - for personal safety issues, to avoid possible accidents, or to save those in distress, - so it is vital to building an emergency call centre in the upcoming future.

 


VÉDETT HELYISÉGEK KONTROLLJA AZ OKOS VÁROSOKBAN

SUSTENANCE OF PROTECTED ROOMS IN SMART CITIES

Bréda Gábor

ORCID:0000-0001-7868-6637

Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola

Az információbiztonság minnél tökéletesebb megteremtése, az egyik legnagyobb kihívását jelenti a biztonságtudomány szakterület számára. Az adatok valamint az azokból létrejövő információk, bármely formát is öltve, számtalan módon és csatornán áramolhatnak a minket körülvevő világban. A technológiai fejlettség valamint a kommunikációs rendszerek megújuló generációi, soha nem látott sebességgel cserélődnek, újabb és újabb lehetőségeket teremtve a nem kívánt információbiztonsági rések megjelenésére. Az okos városok mint a közeli jövő leendő életterei, minden bizonnyal ötvözni fogják a legújabb technológiák vívmányait, minek eredményeképp egyre fokozotabb igény jelentkezik bizalmas környezet megteremtésére a lehallgatásmentes terek kialakítására. Az okos városokban a megjelenő új vezeték nélküli technikáknak és kommunikációs technológiáknak kívül kell maradniuk a védett helyiségek határain, akár csak az elvi információbiztonsági rést jelentő kommunikációs megoldásokat is kizárva a védett környezetből. Az információbiztonság egyenszilárdságának kialakítása során, egyre szükségesebbé válik olyan környezet kialakítása, valamint a kialakított környezet fenntartása, ahol az ember-ember kommunikáció szavatolható módon biztosítva van, az információbiztonság kritériumainak megfelelően. Jelen kutatás a már kialakított védett helyiségek biztonságának fenntartására irányul, célként elvi javaslat kidolgozása a minnél biztonságosabb környezet állandó fenntartásának megvalósítása érdekében.

Establishing information security as close to perfect as possible is one of the biggest challenges for the industry of security science. Data and the information it creates can flow in countless ways and channels in the world around us, in any form. Technological advancements and newer generations of communication systems are changing at unprecedented speeds, creating new opportunities for unwanted information security gaps. Smart cities, as the living spaces of the near future, will undoubtedly combine the achievements of the latest technologies, and as a result, there will be an increasing need to create a confidential environment for interception-free spaces. In smart cities, the emerging wireless and communication technologies must remain outside the confines of protected spaces, even excluding communications solutions that pose a theoretical information security vulnerability. As information security equilibrium is established, it is becoming increasingly necessary to create and maintain an environment that where it can be guaranteed that human-to-human communication can be carried out in accordance with information security criteria. The aim of this research is to maintain the security of the already established protected premises with the aim of developing a theoretical proposal for the permanent maintenance of a safer environment.

 


SELF-DRIVING CARS ARE THE SOLUTION TO OVERPOPULATION

Jelena Pisarov

Doctoral School on Safety and Security Sciences, Óbuda University

The latest citizens census data shows that the world largest cities experienced population growth last year. As population migration continues, cities will need to work hard and efficiently to keep up with the impact of the population. Because of this, smart cities will set standards in major metropolitan areas around the world. Self-driving cars would be the solution for overpopulated cities, with the population having at their disposal a fast, comfortable, economical, safe and secure vehicle to casually reach the destination on time with the help of the 5G network.

 


HUMAN ERRORS IN MOBILE DEVICES

Kadena Esmeralda, Prof. Dr. Pokorádi László

Doctoral School on Safety and Security Sciences, Óbuda University

Advances in science and technology have enabled people to access to gadgets that facilitate their business and personal life. Since mobile devices are the most popular form of communication and because of their advanced features and relatively poor security, they have become an attractive target for attackers [1]. Defensive layers in such systems are automated and engineered while others rely on people. Their purpose is to defend subjects that are likely to be threatened by local hazards. Generally, they do this effectively, but because of the vulnerabilities presented as ‘holes’ in Swiss Cheese Model (SCM) [2], weaknesses have been always present. This work aims to introduce the adoption of SCM in organizations where these devices are used. Firstly, we explain how the human factors can lead to errors and what is the contribution of latent conditions in holes. Secondly, it is shown that SCM has its limitations and to make good use and enhance it, we suggest Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) [3]. Our analysis demonstrates the contribution of this quantitative analysis tool in risk mitigation in mobile devices.

References

[1] M. T. Raggo, “Chapter 1 - Preparing for Generation Mobile,” in Mobile data loss : threats and countermeasures, Elsevier Inc., 2015, pp. 1–6.

[2] J. T. Reason, Human error. Cambridge, UK; New York : Cambridge University Press, 1990.

[3] D. H. Stamatis, Failure mode and effect analysis: FMEA from theory to execution, 2nd ed. Milwaukee, Wisconsin, United States: ASQ Quality Press, 2003.

 


OKOS ESZKÖZÖK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK A KÖNYVTÁRBAN - AZ OKOS KÖNYVTÁR JELLEMZŐI A BIZTONSÁG SZEMPONTJÁBÓL

 

SMART DEVICES AND SERVICES IN THE LIBRARY - SECURITY ISSUES OF THE SMART LIBRARY

 

Berek László1, Prof. Dr. Rajnai Zoltán2

 

1Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola
Óbudai Egyetem Egyetemi Könyvtár

 

2Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

 

A technológia fejlődése és az infokommunikáció változásai természetesen komoly hatással vannak a könyvtárakra is. Milyen módon kapcsolódik az okos városokhoz az okos könyvtár? Melyek azok az eszközök és szolgáltatások, amelyek az okos könyvtár működését jellemzik? Ezek milyen hatással vannak a felhasználók, a személyzet és az állomány biztonságára? Az egyéb területeken megjelenő infokommunikációs újdonságok és az IoT eszközök milyen lehetőségeket adnak a jövő könyvtárainak?
 

The development of technology and changes in infocommunication also have a major impact on libraries. How does the smart library relate to smart cities? What are the tools and services that characterize smart libraries? What impact do these have on the safety of users, library staff and collection? How the development of infocommunication and IoT tools influence the library of the future?


SOCIETAL VULNERABILITY DUE TO ELECTRICITY SUPPLY FAILURE

Maria Luskova

Faculty of Security Engineering, University of Zilina

 

Today's modern society depends on a number of infrastructures to operate. Failures in these systems cause significant economic impacts and can also endanger the lives and health of the population. The high importance of these infrastructures has led them to increasing attention in recent years and are referred to as critical infrastructure. Critical infrastructure in the energy sector is considered to be one of the most important infrastructure networks significantly entering into ensuring the functional continuity of the society. Its importance is also perceived in terms of interconnections and correlations with other critical infrastructure sectors as well as in terms of electricity interconnectivity in Europe, as in the interconnected European system the effects are spreading across systems of all single country transmission system operators very quickly. For these reasons, the European Union considers this sector to be strategic and of European importance. The paper is dealing with the research of quantification of the societal vulnerability due to the failure of important systems and services in the power industry. It presents a design of a societal vulnerability measurement model integrating three core factors – i.e. the exposure of a society due to system or service failure in the electricity sub-sector, its sensitivity to a specific negative scenario and the capacity to adapt the system to a specific event. The design of the model includes a set of relevant specific indicators enabling the assessment of the impacts of a power failure.

 


ASSESSMENT OF SOCIETAL VULNERABILITY IN CASE  OF POWER FAILURE IN RAIL NETWORK

 

Michal Szatmari, Maria Luskova

Faculty of Security Engineering, University of Zilina

 

Vulnerability means a degree of reference object to withstand external or internal threats. The reference object can have  human material character. The paper will address the societal vulnerability  due to a power failure in the rail network and the specific event will be described in the form of a case study. Each part of the railway network, whether it be a depot, a station, a terminal or others, is largely dependent on the supply of the electricity network to its functional elements in the system. To assess the vulnerability, it should be quantified using available methods. Adequate measures must be taken to reduce vulnerability or a comprehensive protection system. These measures may be of organizational, mode, operational origin, but may also be a part of the system such as subject protection, spatial protection, shell protection or perimeter protection.

 


FUTURE PROSPECTS OF ENERGY SUPPLY IN THE LIGHT OF NEW TRENDS

Ferenc Molnár

Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola

Up to date, consequences of the global warming acceleration can be unequivocally seen, as confirmed also by the measurement results. Almost all of us experience effects of the climate change. More frequent and more extreme manifestations of variable weather phenomena like hurricanes, floods, droughts, forest fires, summer heat, melting glaciers, mild winter, as well as Arctic and Antarctic warming have become evident for the mankind. Acceleration of the global warming is caused by the emission of increased amounts of the greenhouse gases (GHG) into the atmosphere. As far as the GHG are concerned, the highest volume of atmospheric emission is attributable to carbon dioxide, known as the by-product of combustion processes resulting from human activities. According to the research conducted by the University of California, the following sources are responsible for the carbon dioxide emissions in the indicated proportions, i.e. 49 % transportation sector, 30 % - electricity production, 11 % - industry, 7 % - residential use and 3 % - commercial activity. Taking into consideration the structure of the above emissions, the most significant reduction of emitted volumes can be achieved in the transportation and electricity production sectors through the implementation of appropriate measures and application of new technologies and innovative solutions. This article focuses on the search of possible alternative solutions.

 


CRITICAL COMPARISON ON SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS, IDENTIFYING OPPORTUNITIES FOR COMPANIES MANUFACTURING AND USING HAZARDOUS SUBSTANCES

 

József Lakatos, Ágota Drégelyi-Kiss

 

Doctoral School on Safety and Security Sciences, Óbuda University, Hungary

 

In the life of companies operating with hazardous substances, the daily task is to maintain the safety on a high level and to introduce actions to increase safety performance. The companies covered by the Disaster Prevention Act have a special task, to operate a safety management system that also satisfies industrial safety aspects. To make this as efficient as possible, good practices from other safety management systems can be built into the current system. Perhaps the most frequently operated safety management systems for organizations producing and processing hazardous substances are the OHSM (Occupational Health and Safety Management) according to the ISO 45001 standard and the PSM (Process Safety Management) systems. A comparison of the latter with what is required by law points to several points that may designate areas for improvement in the certified safety management system. In this way, they provide a basis for the development of a new system, that complying with the prescribed requirements, helps to maintain a high level of safety, to prevent the occurrence of accidents, and to work with safety-conscious employees and suppliers.

 

 


POTENTIALS FOR BIOMETRIC IDENTIFICATION ON THE BASIS OF A REDUCED NUMBER OF MINUTIAE

Éva Kovács

University of Public Service

Doctoral School on Safety and Security Sciences, Óbuda University

Biometric identification is a technical solution that is capable of determining an individual’s personal identity in a secure way. The pandemic in 2020 around the globe pointed out that the number of potential minutiae to be recorded in databases has considerably reduced as a result of various health protection measures, such as the compulsory use of face masks to cover the mouth and nose; the required use of gloves or the elimination of touching items entirely. As a consequence of these, touchless solutions have come to the limelight. It is also practical to examine which biometric identification methods may be applicable in case of a reduced number of minutiae. when only a limited number of characteristic features may be stored in databases. It is crucial to determine the size of user database, in case of which the method may be applicable with reasonable accuracy even with a limited number of minutiae.

Keywords: biometric identification, reduced number of minutiae, pandemic, touchless technologies

 

BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK CSÖKKENTETT SZÁMÚ MINUTIA ALAPJÁN

Kovács Éva

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola

A biometrikus azonosítás valóban alkalmas technikai megoldás, hogy biztonságosan lehessen határozni valakinek a személyazonosságát. A 2020-ban kialakult világméretű pandémiás helyzet viszont rávilágított arra, hogy az egészségügyi előírások következményeként - orrot és arcot elfedő maszk, valamint kesztyű kötelező használata, az érintés mellőzése, stb. - az adatbázisokban rögzíthető minutiák száma jelentősen lecsökken. Mind ezek következtében a „nem érintéses” eljárások előtérbe kerültek, illetve célszerűvé vált megvizsgálni, hogy az egyes biometrikus azonosítási eljárások közül melyek jöhetnek számításba csak kisszámú jellegzetes pont letárolása esetén is. Lényeges kérdés az is, hogy az adott csökkentett számú minutia alapján működő módszer mekkora felhasználói bázis esetén alkalmazható kielégítő pontossággal.

Kulcsszavak: biometrikus azonosítás, csökkent számú jellegzetes pont, pandémia, „nem érintéses” technikák

 


 

OKOS VÁROSOK OPTIMALIZÁLÁSA A BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁS KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEIVEL

 

OPTIMIZING SMART CITIES WITH DIFFERENT LEVELS OF BIOMETRIC IDENTIFICATION

 

Andras Pallagi

Obudai University Doctoral School on Safety and Security Sciences,
Budapest, Hungary

 

Kutatásom során feltérképeztem azon biometrikus azonosítási lehetőségeket, amelyek segítségével az okosvárosok működését támogató központi rendszer számos szolgáltatását optimalizálni lehetséges. Három különböző fokú felismerés képezi alapját az általam meghatározott rendszernek. Az első szinten az egyének és a tömegek felismerése megfelelő adatokkal szolgál például a tömegközlekedés szervezésében, vagy jelen esetben a pandémia miatti gyülekezési korlátozások ellenőrzésére. A második felismerési szinten a személyek nemének, valamint korosztályának meghatározása a cél. Az így kapott adatok alapján célzott üzenetek, vagy akár hirdetések is megjeleníthetők számukra a közeli interaktív felületeken. A harmadik felismerési szint a személyek azonosítása, amely lehetőséget teremt a biometria alapú fizetési megoldások használatára, valamint a biztonságtechnikai alkalmazhatóságra.

 

Kulcsszavak: okosváros, felismerés, biometrikus azonosítás, pandémia

 

During my research, I mapped the biometric identification possibilities that could optimize the operation of certain services in smart cities. Three different levels of recognition form the basis of the system I have defined. At the first level, the identification of individuals and the masses provides adequate data, for example, in the organization of public transport or, in this pandemic case, in the control of crowd restrictions. At the second level of recognition, the goal is to determine the gender and age of individuals. Based on the data obtained in this way, target messages or even advertisements might be displayed on nearby interactive surfaces. The third level of recognition is the identification of individuals, which provides an opportunity to use biometric-based payment solutions as well as security applicability.

 

Keywords: smart city, recognition, biometric identification, pandemic

 


 

SPATIAL EXTERNALITIES OF SMART CITY AGARTALA: A GEOSPATIAL APPROACH

 

Stabak Roy1, Samrat Hore2 & Saptarshi Mitra1

1Department of Geography and Disaster Management, Tripura University, India

2Department of Statistics, Tripura University, India

 

Agartala is the capital city of Tripura, one the tiny state of Northeast India. According to the official document, the Government of India proposed City of Agartala as a smart city in June 2015. Afterwards, few initiatives haven taken by the smart city authority with aiming to provide a quality of life to the city dwellers of Agartala. Presently, the city has a population of 5,22,603 and extented an area of 76.51 sq. km. (AMC, 2018). Identification of spatial externalities through the geospatial approaches are the major objective of the study. The Geospatial techniques like Remote Sensing, Geographical Information System (GIS) and Global Positioning System (GPS) has been used. During last few years, it has been found that the externalities of smart city Agartala has been changed from its initial character reflection of feudal origin. The Major changes reflect on road traffic system, drainage system, sewerage system, street lighting, beautification of road, water supply, door to door gas-pipe line etc.   

Keywords: Smart City, Remote Sensing, Geospatial, Agartala


 

THE PERFORMANCE ANALYSES OF IEEE 802.15.4G SUN LOW-POWER WIRELESS NETWORKS AND THEIR APPLICATION

Dalibor Dobrilovic, Milica Mazalica, Goran Gecin

University of Novi Sad, Technical Faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin

In the era of expansion of smart sensing interconnected devices and their growing application in complex systems the appliance of wireless communication technology becomes evident. A number of wireless technologies are developed to facilitate the growth of systems such as Internet of Things and Smart Cities. The application of particular wireless technology in a particular system depends on a number of factors such as purpose, requirements, complexity, range, and node deployment. IEEE 802.15.4 is a technical standard that defines the operation of low-rate wireless personal area networks (LR-WPANs). It is used as the basis for a group of network standards and protocols designed for wireless sensor networks. In this paper, the basic features of the emerging IEEE 802.15.4g SUN low-powered wireless network standard, and application scenarios, and performance analyses are presented.

 

 

 


MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ALKALMAZÁSA A VASÚTÜZEMBEN

ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR RAILWAY OPERATIONS

Tokody Dániel, Ady László

Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola, NextTechnologies Ltd. Complex Systems Research Institute

Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, NextTechnologies Ltd. Complex Systems Research Institute

A bemutatásra kerülő kutatási projekt célja a mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségeinek feltárása vasúti területen. A mesterséges intelligenciát alkalmazhatjuk a vasúti automatizálás, a prediktív karbantartás, a hibák észlelése, a forgalom tervezése és a kapacitás optimalizálás területén is. Az optimalizálási technikák, az ellenállóképesség illetve a rugalmasság növelésére, az öngyógyulásra és a hibák és a szolgáltatási zavarok felszámolására, valamint a hatékonyság és a vonalkapacitás növelésére vonatkozóan kerülnek vizsgálat alá. Ezek a technikák előkészítik az utat a Vasút 4.0 kifejlesztéséhez.